Z dnia 2012-11-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012 r. w sprawie:
 • 8531/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 8532/12/VI/P - wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
 • 8533/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na publikację wkładki promującej VII Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w „Co jest grane” dodatku do Gazety Wyborczej Trójmiasto
 • 8534/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na publikację ogłoszenia promującego VII Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w „Co jest grane” dodatku do Gazety Wyborczej Trójmiasto
 • 8535/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8536/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8537/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Szkoły Muzycznej w Gdyni
 • 8538/12/VI/M - wymiany urządzenia sanitarnego w WC wraz z naprawą instalacji wodno-kanalizacyjnej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 21 przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni
 • 8539/12/VI/M - wymiany zaworów grzejnikowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Huzarskiej 1b w Gdyni
 • 8540/12/VI/M - wykonania badania posadzek na toksyczność w mieszkaniu nr 38 przy ul. Chylońskiej 133 w Gdyni
 • 8541/12/VI/M - wykonania badania posadzek na toksyczność w mieszkaniu nr 53 przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni
 • 8542/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8233/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2012 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie docieplenia dachu budynku przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 8543/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kapitańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8544/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Króla Jana III 20A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8545/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. H. Siemiradzkiego/A. Asnyka przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8546/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Storczykowej/ Wąskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8547/12/VI/M - wyrażenia zgody na wykreślenie z działu III księgi wieczystej KW nr GD1Y/00001541/9 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wolności 20B wpisu dotyczącego służebności gruntowej
 • 8548/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych
 • 8549/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie budynków Urzędu Miasta, wyposażenia, osób, gotówki w 2013 r.
 • 8550/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 8551/12/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 4661/11/VI/S z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 8552/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 7688/12/VI/S z dnia 04.09.2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe (trolejbusowe) do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta
 • 8553/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni
 • 8554/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup edytorów aktów prawnych
 • 8555/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2013 roku
 • 8556/12/VI/P - wykonania muralu upamiętniającego wydarzenia Grudnia’70
 • 8557/12/VI/P - organizacji debaty pod roboczym tytułem „Idąc rakiem. Lekcja dialogu”
 • 8558/12/VI/O - aneksów nr 1 do umów KB/1072/OZ/32/W/2012 z dnia 31.08.2012 r. oraz KB/1073/OZ/33/W/2012 z dnia 31.08.2012 r.
 • 8559/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na „Przeprowadzenie czynności geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym” oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
 • 8560/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Wiejska 23
 • 8561/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lukrecjowej 18 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8562/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikacje reklamy Gdyni w kalendarzu planszowym na rok 2013
 • 8563/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego 65 A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8564/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego 97 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8565/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mrongowiusza przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8566/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8567/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8568/12/VI/R - trybu rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • 8569/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8570/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na wymianie pionów instalacji wod.-kan. w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 44
 • 8571/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do 8 gminnych lokali socjalnych i montażu kuchenek elektrycznych i zlewozmywaków w 9 lokalach socjalnych w budynku przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 8572/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Chylońskiej 133/38 w Gdyni
 • 8573/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Kapitańskiej 14/3 w Gdyni
 • 8574/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego – garaż gminny nr 26 przy ul. Szafranowej
 • 8575/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 8576/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na najem i obsługę Sali Bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 8577/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie oceny technicznej i cenowej samochodu służbowego marki Renault Laguna nr rej. GA 39963
 • 8578/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla projektu rozbiórki obiektów budowlanych przy ul. Żukowskiej 6 Gdyni
 • 8579/12/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie robót sanitarnych nad realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni”
 • 8580/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawy i serwis skuterów Straży Miejskiej, na wykonanie przeglądów technicznych w samochodach służbowych UMG, Straży Miejskiej , OSP Wiczlino
 • 8581/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 8582/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją rozbudowy Cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 • 8583/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską”
 • 8584/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską”
 • 8585/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/661/UI/236/W/2011 z dnia 08.12.2011 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej”
 • 8586/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację warsztatów: „Wzmocnienie zdolności poznawczych dzieci i młodzieży z dzielnicy Karwiny oraz wykorzystanie ich w nauce szkolnej”
 • 8587/12/VI/O - przyznania premii pani Katarzynie Wiśniewskiej – dyrektor SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 8588/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Konkursu o Gdyni „Gdynia moje miasto – okno na świat”, którego organizatorami są V LO, VI LO oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni
 • 8589/12/VI/M - ustalenia stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Gdynia, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 8590/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przetłumaczenie na język angielski wybranych treści na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8591/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Komandorska 3/
 • 8592/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 8593/12/VI/M - nieskorzystania z praw pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 31,5 m2 zlokalizowanego na hali łukowej
 • 8594/12/VI/M - nieskorzystania z praw pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 349 o powierzchni 31,5 m2 zlokalizowanego na placu targowym
 • 8595/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej – część działki nr 89/15 i część działki 199/15 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8596/12/VI/M - przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych „B” i „C” położonych przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni oraz powołania komisji przetargowej
 • 8597/12/VI/P - upoważnienia przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni do zawarcia umowy pomiędzy „Stena Line” sp. z o.o. w Gdyni a Gminą Miasta Gdyni w przedmiocie umowy użyczenia
 • 8598/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku”
 • 8599/12/VI/P - współorganizacji „Dnia Dawcy Szpiku”
 • 8600/12/VI/P - zakupu materiałów promocyjnych
 • 8601/12/VI/P - wykonania kalendarza na rok 2013 „Gdynia bez barier”
 • 8602/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na roboty budowlane zadania pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 8603/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 8604/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.7142.6.17.2012/
 • 8605/12/VI/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” w 2013 roku
 • 8606/12/VI/S - wyrażenia zgody na montaż poręczy ze stali nierdzewnej na klatce schodowej znajdującej się w budynku UMG
 • 8607/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.11.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 12:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk