Z dnia 2012-11-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.11.2012 r. w sprawie:
  • 8525/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na usługę: „Dostosowanie treści mapy zasadniczej do wymagań określonych w art. 2 pkt 7 i 14 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prace mające na celu wdrożenie przepisów projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej”
  • 8526/12/VI/M - podpisania porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy realizacji projektu, mającego na celu wdrożenia przepisów projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.11.2012
Data udostępnienia informacji: 18.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2012 14:24 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk