Z dnia 2012-11-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.11.2012 r. w sprawie:
 • 8456/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania roboty budowlanej pn: ,,Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22”
 • 8457/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia
 • 8458/12/VI/S - przetargu ofertowego na najem i obsługę sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 8459/12/VI/S - wyrażenia zgody na oprawę muzyczną uroczystości w USC Urzędu Miasta Gdyni w 2013-2014roku
 • 8460/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 8461/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
 • 8462/12/VI/M - usunięcia awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni
 • 8463/12/VI/M - warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
 • 8464/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej 13 w Gdyni
 • 8465/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 5 w Gdyni
 • 8466/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 5 w Gdyni
 • 8467/12/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 8468/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 212 w Gdyni
 • 8469/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 106 w Gdyni
 • 8470/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rolniczej 12 w Gdyni
 • 8471/12/VI/M - uporządkowania gminnej nieruchomości położonej przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 8472/12/VI/M - likwidacji pergoli znajdującej się na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 41-43 w Gdyni wraz z wycinka drzew rosnących przy pergoli
 • 8473/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8474/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Króla Jana III 18, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8475/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej – działka nr 14 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8476/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia (33m2)
 • 8477/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia (168m2)
 • 8478/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia (87m2)
 • 8479/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia (24m2)
 • 8480/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia (33m2)
 • 8481/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni przez Radio Gdańsk w związku z akcją „Biało –czerwone jest w modzie. Tydzień flagi”
 • 8482/12/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Grzegorza Lewkowicza za całokształt działalności
 • 8483/12/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 8484/12/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 8485/12/VI/P - dofinansowania wydania albumu „Mniej znaczy więcej. Najwybitniejsze budynki polskiej architektury modernistycznej”
 • 8486/12/VI/P - zakupu 30 egzemplarzy książki „Wiadomość ze Sztokholmu”
 • 8487/12/VI/P - dofinansowania wydania nut „Pięć miniatur na wiolonczelę i fortepian”
 • 8488/12/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki „Architekt Zbigniew Kupiec 1905-1990. Ewolucja twórczości od modernizmu do regionalizmu”.
 • 8489/12/VI/P - dofinansowania wydania książki „Polskie Linie Oceaniczne 1951-2012”
 • 8490/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 8491/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 4/2012 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 2
 • 8492/12/VI/S - zatwierdzenie wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 EUR na dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla Urzędu Miasta Gdyni oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 8493/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 8494/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5.000.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z przebudową przedszkola”
 • 8495/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wójta Radtkego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8496/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem „Wybrałem zdrowe życie”
 • 8497/12/VI/P - dofinansowania wydania informatora z konferencji popularnonaukowej w 60 rocznicę zbrodni popełnionej na oficerach MW
 • 8498/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji XIII Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 8499/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu upominków dla uczestników XIII Mistrzostw Gdyni szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w siłowaniu się na rękę organizowanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 8500/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w II Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo – Informatycznym „Myszka Z” organizowanego prze Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
 • 8501/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na zakup i dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2013r.
 • 8502/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 221 o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego na hali płaskiej
 • 8503/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 249 o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego na hali płaskiej
 • 8504/12/VI/P - organizacji ogólnopolskiej konferencji projektu unijnego „The Bothnian Green Logistic Corridor” z Programu Współpracy Transgranicznej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
 • 8505/12/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy podsumowującej projekt Teatr Zajechał do Gdyni w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 8506/12/VI/P - organizację wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia” na Dni Kultury Polskiej w Foshau
 • 8507/12/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowego spraw o wyznaczeniu kuratora spadku w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy działki nr 235/66; km 51 położonej w Gdyni przy ul. Kołłątaja dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego budynku jednorodzinnego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym w skarpę
 • 8508/12/VI/R - wykonania projektu graficznego, składu komputerowego i druku plakatów na potrzeby akcji „Być jak św. Mikołaj”
 • 8509/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • 8510/12/VI/U - wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o wydanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 810/249 w celu wykonania placu do zawracania na ulicy Słonecznej
 • 8511/12/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 8235/12/VI/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie”
 • 8512/12/VI/O - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego
 • 8513/12/VI/O - zakupu sprzętu nagłaśniającego dla SP Nr 46 w Gdyni z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia placówki
 • 8514/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów im. Stanisława Kostki w Gdyni
 • 8515/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni w związku ze Świętem Niepodległości
 • 8516/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję reklamy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w dniu 12 listopada 2012 roku
 • 8517/12/VI/P - współorganizacji festynu rodzinnego z okazji jubileuszowego zlotu mikołajów na motocyklach w Gdyni
 • 8518/12/VI/S - zmiany § 4 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 7362/12/VI/S z 24 lipca 2012 r.
 • 8519/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przeglądu technicznego drzewostanu rosnącego na terenie ZSO nr 1 w Gdyni
 • 8520/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr SK/1139/PK/24-w/2012 dotyczącej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 8521/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr SK/1140/PK/25-w/2012 dotyczącej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 8522/12/VI/S - wyrażenia zgody na serwis ekspresu ciśnieniowego Siena 2 będącego własnością UM Gdyni oraz zakupu środków czystości do ekspresów Swaco Rogal One Touch
 • 8523/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dekoracji na choinkę oraz dostawę pleksi
 • 8524/12/VI/S - uchylenia zarządzenia nr 8155/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 października 2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.11.2012
Data udostępnienia informacji: 18.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2012 14:22 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk