Z dnia 2012-10-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2012 r. w sprawie:
 • 8183/12/VI/P - zakupu materiałów promocyjnych
 • 8184/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni rejon przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem
 • 8185/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni
 • 8186/12/VI/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 8187/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie i montaż dystrybutorów papierowych torebek na psie nieczystości
 • 8188/12/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych w 2013 roku
 • 8189/12/VI/S - zawarcia aneksu do umowy KB/886/SI/13-W/2012 z dnia 20.08.2012 r. dotyczącej dostawy i instalacji sprzętu komputerowego dla 52 placówek oświatowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 8190/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 38 w Gdyni
 • 8191/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sadowego 
 • 8192/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kadmowej 7 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 8193/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kuśnierskiej 11C przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8194/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul.Kuśnierskiej 11D przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8195/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Ledóchowskiego 11 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8196/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Ledóchowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8197/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul.Manganowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8198/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8199/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Biskupa Dominika przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8200/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Marynarska 24
 • 8201/12/VI/M - wyrażenia zgody na uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • 8202/12/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 8203/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 8204/12/VI/M - wykonania wymiany instalacji gazowej w mieszkaniu przy ul. Zamenhofa 71 w Gdyni
 • 8205/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie Ekspertyzy Technicznej dla podziemia Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
 • 8206/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na remont Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II w Gdyni
 • 8207/12/VI/M - sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej robót dotyczących wymiany pokrycia dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 – 30 w Gdyni
 • 8208/12/VI/M - przestawienia pieców gazowych w gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 8209/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 3/2012 do umowy Nr KB/2/MOPS/2011 z dnia 15.04.2011r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3.roku życia do 18. roku życia
 • 8210/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 7918/12/VI/O z dnia 25 września 2012r w sprawie: dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie
 • 8211/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów „VIII Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczo – Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni” i „VIII Gdyńskiego Młodzieżowego Marszu na orientację o puchar im. Wacława Jakubowskiego” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33 w Gdyni oraz Klub Turystyki Pieszej PTTK „Belfer”
 • 8212/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w międzyszkolnym konkursie historycznym „Przez wieki do niepodległości”
 • 8213/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • 8214/12/VI/U - uczestnictwa w ogólnopolskim Konkursie PZITB „BUDOWA ROKU 2012” obiektu – kaplica pogrzebowa ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni
 • 8215/12/VI/O - aneksu nr 1 do umowy KB/1065/OZ/27/W/2012 z dnia 31.08.2012 r.
 • 8216/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego
 • 8217/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego
 • 8218/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego
 • 8219/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego
 • 8220/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 7380/12/VI/S
 • 8221/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup artykułów spożywczych na potrzeby UMG
 • 8222/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 8223/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8224/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia, położonych przy ul.Turkusowej, ul.Benisławskiego, ul. Kuśnierskiej, ul.Boisko, ul.Kwiatkowskiego przeznaczonych do wydzierżawienia
 • 8225/12/VI/M - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Halickiej 7a
 • 8226/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8227/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk materiałów informacyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8228/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zdjęć na potrzeby wykonania materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8229/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie druku ulotek promujących miejskie produkty turystyczne: Gdyński Szlak Modernizmu, Szlak Legendy Morskiej Gdyni, Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
 • 8230/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 8231/12/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 8232/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 8233/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie docieplenia dachu budynku przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 8234/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 6 gminnych budynkach mieszkalnych w Gdyni przy ul. Chabrowej 7, Kalksztajnów 3, Pustej 11, Rybińskiego 47, Kapitańskiej 45 i Morelowej 1B
 • 8235/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni – Chwarznie”
 • 8236/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji dla odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni Działki Leśne do istniejącego kanału w ulicy Jana z Kolna oraz do projektowanego kanału w ul. Nowej Węglowej
 • 8237/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 8238/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup tonerów do kserokopiarek i faxów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 8239/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup stroju służbowego dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 8240/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia sprzedaży w drodze przetargu samochodu osobowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 8241/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie modernizacji systemu monitoringu
 • 8242/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni – w zakresie części 5
 • 8243/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę: nasion roślin kwitnących, materiałów ogrodniczych oraz materiału roślinnego
 • 8244/12/VI/P - wyrażenia zgody na organizację seminarium pt. „Obserwatorium Gospodarcze w ekologicznym korytarzu logistycznym Bałtyk-Adriatyk”, w ramach projektu unijnego „BOTHNIAN GREEN LOGISTIC CORRIDOR”
 • 8245/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SK/1990/PK/46-w/09 dotyczącej najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 8246/12/VI/P - zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych z utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu wizyjnego miasta
 • 8247/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SK/1140/PK/25-w/2012 dotyczącej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 8248/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SK/1139/PK/24-w/2012 dotyczącej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 8249/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 8250/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy monitoringu parkingów rowerowych w ramach programu pn.: „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 8251/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie pomiaru sytuacyjnego 3 budynków, w celu doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w Ewidencji Gruntów” oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
 • 8252/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8253/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Dworcowym 2 A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8254/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8255/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8256/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8257/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy TG/308/93 z dnia 19.10.1993r, dotyczącej gruntu położonego pod placem targowym –stragan
 • 8258/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Warszawska 80
 • 8259/12/VI/P - organizacji posiedzenia Komisji ds. Młodzieży Związku Miast Bałtyckich - UBC Commission on Youth Issues oraz na organizację pobytu w Gdyni delegacji z miasta Rustavi (Gruzja)
 • 8260/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1105/UI/187/W/2012 na wykonanie izolacji akustycznej dwóch ścian budynku wraz z wymianą stolarki okiennej oraz opaski wokół budynku przy ul. Stryjskiej 7
 • 8261/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację ogłoszenia
 • 8262/12/VI/M - rozwiązania za porozumieniem stron umowy dzierżawy nr MG/16/98 z 2 lutego 1998 r
 • 8263/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr TG/174/94 i wydatkowania środków budżetu miasta
 • 8264/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
 • 8265/12/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Technikum Transportowym w Gdyni dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.10.2012
Data udostępnienia informacji: 27.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2012 09:57 Korekta Sybilla Stolarczyk
27.11.2012 09:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk