Z dnia 2012-09-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.09.2012 r. w sprawie:
 • 7912/12/VI/P - przyznania Nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni na Europejskim Konkursie Malarstwa „Barwy Morza” w Gdyni
 • 7913/12/VI/P - udźwiękowienia strony www.gdynia.pl poprzez usługę IVONA WebReader
 • 7914/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo”
 • 7915/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie analizy graficzno – kosztorysowej odwodnienia dzielnicy Chylonia (wariant III)
 • 7916/12/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/191/UI/47/W/2012 z dnia 20.03.2012 r. na opracowanie projektu budowy oświetlenia leśnej promenady im. Zofii Nałkowskiej w Gdyni
 • 7917/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie
 • 7918/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie
 • 7919/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie
 • 7920/12/VI/P - akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr KB/292/PK/4-w/2012 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów budowy komisariatu policji w roku 2012
 • 7921/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego na modernizację ogrzewania i instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Tucholskiej 5 w Gdyni
 • 7922/12/VI/M - wykonania remontu pomieszczenia ubikacji przynależnej do mieszkania przy ul. Żeromskiego 10 w Gdyni
 • 7923/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Okrzei 24 B w Gdyni
 • 7924/12/VI/M - remontu studni z zaworami odcinającymi na gminnym terenie przy ul.Północnej 1A w Gdyni
 • 7925/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w nieruchomości ul.Spacerowa 10 w Gdyni
 • 7926/12/VI/M - pobudowania komina ze stali żaroodpornej izolowanej w budynku mieszkalnym przy ul. Chabrowej 3A w Gdyni
 • 7927/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 7928/12/VI/M - wykonania obudowy pergoli śmietnikowej przy ul. Widnej 10 w Gdyni
 • 7929/12/VI/M - remontu dachu budynku użytkowego przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 7930/12/VI/M - remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Morskiej 61 w Gdyni
 • 7931/12/VI/M - remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wąskiej 38 w Gdyni
 • 7932/12/VI/M - wymiany okna w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Widnej 7 w Gdyni
 • 7933/12/VI/M - wymiany okna i drzwi balkonowych w mieszkaniu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 7934/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni
 • 7935/12/VI/M - wymiany drzwi balkonowych w mieszkaniu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 7936/12/VI/M - wykonania przycinki krzewów i żywopłotów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7937/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7938/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7939/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 4/2/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Komandorskiej 7 w Gdyni
 • 7940/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 7 z dnia 09.08.2012r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Portowej 7 w Gdyni
 • 7941/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wykonania modernizacji ogrzewania i instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Tucholskiej 5/4 w Gdyni
 • 7942/12/VI/M - wykonania instalacji anteny zbiorczej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej dla potrzeb mieszkańców w gminnych budynkach położonych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 w Gdyni
 • 7943/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7944/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7945/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7946/12/VI/M - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Mikołaja Kopernika
 • 7947/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141-145 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7948/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na wykonanie projektu, druku oraz dystrybucji materiałów promujących gdyńskie atrakcje turystyczne
 • 7949/12/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. Św. Jacka 14
 • 7950/12/VI/M - rozbiórki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego byłego podziemnego składu opału znajdującego się pomiędzy budynkiem mieszkalnym i budynkiem Przedszkola Nr 1 przy ul. Okrzei 14 i 22 w Gdyni
 • 7951/12/VI/M - upoważnienia do zawierania umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotacje celowe
 • 7952/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na rozdzielenie instalacji kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Nr 47 w Gdyni przy ul. Maciejewicza 9”- etap I
 • 7953/12/VI/M - wykonania remontu chodnika prowadzącego do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 7954/12/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni parkingu przy budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 3 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7955/12/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 3 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7956/12/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogowej pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Morskiej 91 i 93 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7957/12/VI/M - opracowania projektu technicznego podziału i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 1-2 w budynku mieszkalnym przy Al.Zwycięstwa 212 w Gdyni
 • 7958/12/VI/M - uporządkowania gminnego terenu nieruchomości przy ul. Leszczynki 155 w Gdyni
 • 7959/12/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 7960/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców 28 w Gdyni
 • 7961/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5574/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 marca 2012 roku dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olgierda 65 w Gdyni (działki: nr 221/2 KM 94 i nr 109/2 KM 95)
 • 7962/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 8/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Komandorskiej 3 w Gdyni
 • 7963/12/VI/P - zmiany umowy nr 91/D/JB/12 zawartej w dniu 06.07.2012 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gdyńskim Towarzystwem Koszykówki na realizację zadania publicznego: „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie koszykówki”
 • 7964/12/VI/P - organizacji „IV Gdyńskich Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych z Psami Asystującymi”
 • 7965/12/VI/P - zmiany umowy nr KB/32/PON/1/W/2012 zawartą dnia 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki
 • 7966/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 7967/12/VI/S - akceptacji wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż siodła po byłym Oddziale Konnym Straży Miejskiej będącego własnością Urzędu Miasta Gdyni
 • 7968/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie oceny technicznej i cenowej samochodu służbowego marki Renault Kangoo nr rej. GA 58886
 • 7969/12/VI/S - sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200000 EURO na dostawę jednego samochodu osobowego
 • 7970/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup specjalnych wzmocnionych drzwi będących częścią wyposażenia pomieszczenia nr 219 na II piętrze w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 7971/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę i serwis centrali telefonicznej
 • 7972/12/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 7973/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 4576/11/VI/S z dnia 13 grudnia 2011 roku
 • 7974/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację promocji Gdyni przez koło naukowe „Strateg” Uniwersytetu Gdańskiego
 • 7975/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7976/12/VI/M - ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Bat. Chłopskich 18-22 w Gdyni
 • 7977/12/VI/M - ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Płk. Dąbka 183 w Gdyni
 • 7978/12/VI/S - skierowania spraw o rozwiązanie stowarzyszeń
 • 7979/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską, Żytnią i Malarską”
 • 7980/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: oświetlenia plenerowego – redłowskiej ścieżki zdrowia „Pastwisko Huzarska” w rejonie ul. Kopernika w Gdyni
 • 7981/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych oświetlenia plenerowego – redłowskiej ścieżki zdrowia „Pastwisko Huzarska” w rejonie ul. Kopernika w Gdyni
 • 7982/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z usunięciem kolizji na zadaniu: „Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)”
 • 7983/12/VI/U - zmiana treści zarządzenia nr 7834/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.09.2012r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni
 • 7984/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/448/UI/100-WW/2012 z dnia 23.05.2012r. dotyczącej zadania „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających( zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 7985/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 7986/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej „Wieczór Zaduszkowy”
 • 7987/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino koncertu „Audycje muzyczne dla najmłodszych”
 • 7988/12/VI/P - organizacji gali wręczenia Nagrody im. Macieja Płażyńskiego
 • 7989/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Kuchnia+ Food Film Fest
 • 7990/12/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji likwidatora stowarzyszeń celem ich rozwiązania
 • 7991/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na usługę położenia i wymiany taśm antypoślizgowych, prania wykładzin dywanowych i krzeseł tapicerowanych, mycia podłóg wodno-odpornych i ich zabezpieczenie na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 7992/12/VI/P - współorganizacji Gdyńskiego Sympozjum Hospicyjnego
 • 7993/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. gen. Marii Wittekówny, stanowiącej własność osoby prawnej
 • 7994/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7739/12/VI/M z dnia 11 września 2012 r. w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości przy ul. Zielonej z przeznaczeniem na rodzinny ogród działkowy
 • 7995/12/VI/O - aneksu nr 1 do umowy KB/775/OZ.25/W.2011 z 30.11.2011 r.
 • 7996/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” oraz zmiany treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 7997/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla SP Nr 6 w Gdyni
 • 7998/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację prasową w „Dzienniku Bałtyckim”
 • 7999/12/VI/M - zmiany treści zarządzania numer 7690/12/VI/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na nabycie praw do czterech zdjęć na potrzeby serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl
 • 8000/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk i montaż reklam
 • 8001/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie i aktualizację Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8002/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie szczegółowej koncepcji iluminacji świątecznej ul. Świętojańskiej oraz choinki przed UM
 • 8003/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 8004/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie rewitalizacji zieleńca zlokalizowanego przy Al. Piłsudskiego, ul. Władysława IV i ul. Świętojańskiej
 • 8005/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas fiskalnych
 • 8006/12/VI/O - powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu profilaktycznego w latach 2012-2015
 • 8007/12/VI/O - przyjęcia programu profilaktycznego wraz ze specyfikacją do realizacji w latach 2012-2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.09.2012
Data udostępnienia informacji: 02.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2012 14:50 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk