Z dnia 2012-08-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.08.2012 r. w sprawie:
 • 7620/12/VI/P - wyrażenia zgody na wykonanie tłumaczenia ekspertyzy pt. ,,Zielone Klastry dla Zielonych Korytarzy Transportowych. Przewodnik BGLC WP 4.3.” z języka polskiego na język angielski, w ramach zadań realizowanych w projekcie unijnym „The Bothnian Green Logistic Corridor” (BGLC)
 • 7621/12/VI/M - wymiany grzejnika w mieszkaniu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
 • 7622/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia budynku znajdującego się na nieruchomości gminnej przy ul. Strzelców 28 w Gdyni
 • 7623/12/VI/M - wykonania badania posadzek na toksyczność w mieszkaniu nr 28 przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
 • 7624/12/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni
 • 7625/12/VI/M - wykonania wentylacji w gminnym lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Śląskiej nr 60 A w Gdyni
 • 7626/12/VI/M - ustanowienia dozoru wolnych pomieszczeń tymczasowych przy ul. Krośnieńskiej 11 i Wesołej 5 w Gdyni
 • 7627/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 w Gdyni
 • 7628/12/VI/M - wykonania pergoli śmietnikowej dla gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 7629/12/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 7630/12/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Dickmana 18/4, Bohaterów Starówki Warszawskiej 11/27 w Gdyni
 • 7631/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7450/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2012
 • 7632/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na publikację materiału o Gdyni w okolicznościowym wydaniu miesięcznika budowlanego ROMDOM
 • 7633/12/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w celach promocyjnych przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
 • 7634/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu „Wiercipięty” na XVI Festiwal Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej „Razem we Wspólnej Europie” w Monachium
 • 7635/12/VI/O - wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu środka trwałego – autobusu IVECO Daily 50 C13
 • 7636/12/VI/K - umorzenia należności wraz z odsetkami z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku UMG
 • 7637/12/VI/K - umorzenia należności wraz z odsetkami z tytułu ekspozycji za reklamę
 • 7638/12/VI/P - akceptacji aneksu do umowy nr SK/1139/PK/24-w/2012 dotyczącej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 7639/12/VI/P - akceptacji aneksu do umowy nr SK/1140/PK/25-w/2012 dotyczącej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 7640/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 7641/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego
 • 7642/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/725/UI/225/W/2011 z dnia 15.12.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ul. Sakowicza na odcinku od ul. Gulgowskiego do posesji nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 7643/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „Remont i docieplenie dachu, rozbiórka nadbudówki oraz likwidacja świetlików dachowych budynku dzierżawionego przez NZOZ Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „Śródmieście” w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44”
 • 7644/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodu spalinowego w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Chabrowej 8 w Gdyni
 • 7645/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodów dymowych w lokalach mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Chabrowej 4 w Gdyni
 • 7646/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodu dymowego w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Morelowej 1E w Gdyni
 • 7647/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Reja 2-6 w Gdyni
 • 7648/12/VI/M - ustalenia zasad sprawowania nadzoru nad zlecanymi przez placówki oświatowe dokumentacji technicznych
 • 7649/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oświetlenia dwóch placów zabaw usytuowanych na działkach nr 785/7 i 569/7 KM 75 przy ul. Opata Hackiego w Gdyni za pomocą latarni wykorzystujących energię słoneczną za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych
 • 7650/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Witolda 27 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7651/12/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • 7652/12/VI/M - akceptacji wyniku postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR, na usługę aktualizacji i rozszerzenia treści Memorandum Gdyni
 • 7653/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu „Pożegnanie Lata”
 • 7654/12/VI/O - zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, szkoły muzycznej oraz ośrodka doskonalenia nauczycieli
 • 7655/12/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic: „Piękna dzielnica” oraz „Bezpieczna dzielnica”
 • 7656/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na publikację i wkładkowanie mapy promującej atrakcje turystyczne Gdyni i okolic w „Dzienniku Bałtyckim”
 • 7657/12/VI/P - współorganizacji koncertu młodzieżowej orkiestry symfonicznej z Litwy
 • 7658/12/VI/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 7659/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie odcinka kanalizacji sieci szkieletowej ul. Unruga
 • 7660/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów, w tym maturzystów matury międzynarodowej IB
 • 7661/12/VI/O - zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów z zakresu zajęć teatralno-wokalno-tanecznych w ramach wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr piosenki i tańca”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 7662/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni ul. Bursztynowa 1 A
 • 7663/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 137-139
 • 7664/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Mitry 7 A
 • 7665/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 165 A
 • 7666/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Muchowskiego 4 A
 • 7667/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Tezeusza 6 A
 • 7668/12/VI/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
 • 7669/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch lodówek na potrzeby UMG o wartości do 14.000 EUR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.08.2012
Data udostępnienia informacji: 13.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2012 15:02 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk