Z dnia 2012-08-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2012 r. w sprawie:
 • 7438/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 7439/12/VI/U - zamówienia obsługi technicznej tłumaczenia symultanicznego podczas III międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku od lat 60 i jej ochrona
 • 7440/12/VI/O - dofinansowania, dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 7441/12/VI/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1305/OE/44-W/2012 z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Samfix – Papier” sp. jawna z siedzibą w Gdańsku
 • 7442/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7443/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7444/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7445/12/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7446/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7447/12/VI/M - wykonania przycinki krzewów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7448/12/VI/M - rozbiórki pomieszczeń gospodarczych wraz z postawieniem kontenerów służących do składowania opału przy ul. Chylońskiej 100 w Gdyni
 • 7449/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 1 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 148 w Gdyni
 • 7450/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wolności 4 w Gdyni
 • 7451/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orląt Lwowskich 1 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7452/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orląt Lwowskich 3 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7453/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orląt Lwowskich 5 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7454/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7455/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7456/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie usług geodezyjnych na podział bez rozgraniczenia nieruchomości niemieszkalne” oraz zatwierdzenia wzoru umowy
 • 7457/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/26/MGG/16/D/12 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej (dz.nr 439/140 KM 65
 • 7458/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/31/MGG/17/D/12 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej (dz.nr 231/8 KM 3L)
 • 7459/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /33/MGG/19/D/12 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 401/122 KM13)
 • 7460/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/34/MGG/20/D/12 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej (dz.nr 639/65 KM51)
 • 7461/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/35/MGG/21/D/12 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 1065/387 KM 81
 • 7462/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/36/MGG/22/D/12 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego - dz.nr 577/1 KM 51
 • 7463/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/37/MGG/23/D/12 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 1031/1 KM 75
 • 7464/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/38/MGG/24/D/12pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 902/18 KM 70
 • 7465/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/40/MGG/26/D/12 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 956/168 KM 75
 • 7466/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/41/MGG/27/D/12 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej - dz.nr 158/19 KM 1
 • 7467/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na roboty budowlane
 • 7468/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Pomorska 12/
 • 7469/12/VI/M - wynajęcia pomieszczenia użytkowego przy ul. Antoniego Abrahama 80 w Gdyni
 • 7470/12/VI/M - wynajęcia pomieszczenia użytkowego przy ul. Antoniego Abrahama 56 w Gdyni
 • 7471/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
 • 7472/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie oraz prowadzenie projektów terenów zieleni miejskiej dot.: łąk kwietnych, pnączy, nasadzeń rekompensujących w Śródmieściu, ochrony kasztanowców o wartości do 14.000 EUR
 • 7473/12/VI/S - wyrażenia zgody na dostawę książek na potrzeby konkursu „Gdynia w kwiatach 2012” do 14.000 EUR
 • 7474/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011-2014
 • 7475/12/VI/S - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu zmieniającym Regulamin organizacyjny oraz w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 7476/12/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy z Ukrainy i Białorusi
 • 7477/12/VI/M - źródła finansowania, usługi hostingu serwisu internetowego www.investgdynia.pl
 • 7478/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/57/I/94 z dnia 25.02.1994 r., dotyczącej gruntu położonego pod placem targowym – ławy
 • 7479/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Dąbrowskiego 59/2 w Gdyni
 • 7480/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 59/2 w Gdyni
 • 7481/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wykonania nowej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 59/2 w Gdyni
 • 7482/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 18-22 w Gdyni
 • 7483/12/VI/M - wykonania wymiany instalacji gazowych w 2 mieszkaniach w Gdyni: przy ul. Opata Hackiego 27/14 i przy ul. Zamenhofa 9/30
 • 7484/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ul. Radosnej na odcinku od ul. Szczęśliwej, ul. Solnej do skrzyżowania z ul. Żuławską w Gdyni – etap II”
 • 7485/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul Staffa
 • 7486/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umów: nr KB/513/UP/106/W/2008 i KB/530/UP/148/W/2008 zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Elektroprojekt S.A. Oddział Łódź
 • 7487/12/VI/M - ustalenia wykazu oraz stawki najmu gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanego garażami - w części wykorzystywanej jako pola manewrowe przy ul Śląskiej w Gdyni
 • 7488/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu rodzinnego w dniu 1 września 2012 r
 • 7489/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana festynu „Święto Dzielnicy” w dniu 8 września 2012 r.
 • 7490/12/VI/P - realizacji projektu Teatr Gdynia Główna
 • 7491/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w czasopiśmie „Newsweek” dodatku „Nieruchomości nad morzem”
 • 7492/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Podróże Żeglarzy – letnie turystyczne warsztaty z programem profilaktycznym
 • 7493/12/VI/O - upoważnienia Pani Ewy Łowkiel – Wiceprezydenta Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją innowacyjnego projektu systemowego pn.: „ Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • 7494/12/VI/U - zamówienia wykonania projektu graficznego materiałów na trzecią międzynarodową konferencję „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona” oraz wydruku 5 egzemplarzy dokumentacji konserwatorskiej śródmieścia Gdyni
 • 7495/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie tabliczek informacyjnych w rejonie urządzeń podczyszczających zrealizowanych w ramach inwestycji pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III”
 • 7496/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej na terenie działki 1014/4 KM63 wraz z węzłem drogowym skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską
 • 7497/12/VI/P - organizacji projektu Gdynia Business Week 2012
 • 7498/12/VI/P - dokonania opłaty za prawo do organizacji "Gdynia Business Week 2012"
 • 7499/12/VI/P - organizacji spotkania okolicznościowego związanego z publikacją "Ludzie Sierpnia`80 Gdyni"
 • 7500/12/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zadania publicznego obejmującego prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni, ul. Małokacka 3A w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.08.2012
Data udostępnienia informacji: 13.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2012 14:55 Korekta Sybilla Stolarczyk
13.09.2012 14:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk