Z dnia 2012-07-12

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2012 r. w sprawie:
  • 7221/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/222/UI/66/W/2012 z dnia 12.04.2012 r.na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Budowa oświetlenia cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni”
  • 7222/12/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie protokołu uzgodnień dotyczącego ustalenia wartości wierzytelności z tytułu przekazania dokumentacji projektowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.07.2012
Data udostępnienia informacji: 16.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2012 15:35 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk