Z dnia 2012-06-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r. w sprawie:
 • 6927/12/VI/U - akceptacji zawarcia porozumienia do umowy KB/588/UI/210/W/2011 z dnia 02.11.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Karoliną Macyszyn -Rybińską właścicielką firmy RMK Architekci z siedzibą w Pogórzu
 • 6928/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie analizy kosztów wariantów odwodnienia dzielnicy Chylonia
 • 6929/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Morskiej w Gdyni
 • 6930/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicy Morskiej w Gdyni
 • 6931/12/VI/U - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 6932/12/VI/R - zlecenia do kwoty 14.000 EUR druku blankietów umów adopcyjnych w ramach kampanii „Pies w wielkim mieście”
 • 6933/12/VI/K - umorzenia należności dotyczącej zwrotu zaliczki od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku
 • 6934/12/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – sesja letnia i zimowa 2012r.
 • 6935/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych absolwentów gdyńskich gimnazjów oraz kompletów – pióro plus długopis dla odchodzących dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych
 • 6936/12/VI/O - wydatkowania środków finansowych na organizację „Akcji Lato 2012” w gdyńskich placówkach oświatowych oraz w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
 • 6937/12/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z dzielnicy Oksywie
 • 6938/12/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
 • 6939/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni
 • 6940/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Placówka opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 1
 • 6941/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Placówka opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 2
 • 6942/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Placówka opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 3
 • 6943/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Placówka opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 4
 • 6944/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Placówka opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 5
 • 6945/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Placówka opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 6
 • 6946/12/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Gminie Miasta Gdyni terenu na czas realizacji oraz zajęcie w.w. terenu na czas eksploatacji inwestycji „Miejska Sieć Szkieletowa w Gdyni – etap II”
 • 6947/12/VI/S - homologacji teczki dla poborców UMG
 • 6948/12/VI/M - remontu wejścia do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
 • 6949/12/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Olchowej 5/1, Dickmana 18/4, Folwarcznej 9/7, Świętojańskiej 139/185 w Gdyni
 • 6950/12/VI/M - zwrotu kosztów remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni
 • 6951/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6952/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6953/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6954/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6955/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6956/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6957/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Anyżowej 7 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6958/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Anyżowej 9 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6959/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Kępa Oksywska B3
 • 6960/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kieleckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6961/12/VI/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 86
 • 6962/12/VI/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 88
 • 6963/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/626/92 z dnia 23.12.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską – pawilon nr 236
 • 6964/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/544/92 z dnia 21.12.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską – pawilon nr 232
 • 6965/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/518/92 z dnia 21.12.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską – bar gastronomiczny
 • 6966/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 na zakup cyfrowego analizatora dźwięku do pomiarów poziomu hałasu wraz z oprogramowaniem i osprzętem
 • 6967/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014
 • 6968/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 23/2012 do umowy Nr KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat
 • 6969/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni
 • 6970/12/VI/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 6971/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną i sądową
 • 6972/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 6973/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6974/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6975/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.20.2010)
 • 6976/12/VI/M - wykonania remontów 5 mieszkań w Gdyni: przy ul. Górnej 11, ul. Świętojańskiej 106, ul. Władysława IV 7C, ul. Wójta Radtkego 32 i ul. Wójta Radtkego 49
 • 6977/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 – 2014
 • 6978/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 – 2014
 • 6979/12/VI/M - wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Abrahama 58-60 w Gdyni
 • 6980/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 12012/05/IV/S w sprawie wprowadzenia procedur w Urzędzie Miasta Gdyni oraz ustalenia procedury aktualizacji, oceny i kontroli
 • 6981/12/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy przyłączeniowej zasilania systemu oddymiającego budynku UMG z Energa-Operator SA oraz opłaty za przyłączenie
 • 6982/12/VI/S - zmiany paragrafu 6 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 2276/11/VI/S z dnia 7 czerwca 2011 r.
 • 6983/12/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Gminie Miasta Gdyni terenu na czas realizacji oraz zajęcie ww. terenu na czas eksploatacji inwestycji „Miejska Sieć Szkieletowa w Gdyni – etap II”
 • 6984/12/VI/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego
 • 6985/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6986/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji architektoniczno-wykonawczej projektu nagrodzonego w konkursie Gdynia City Transformers wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • 6987/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie składu i druk nowego, uaktualnionego informatora przedsiębiorcy „Jak rozpocząć działalność gospodarczą”, edycja VI, czerwiec 2012
 • 6988/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową / Wieniawskiego 11 /
 • 6989/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 105 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6990/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na publikację artykułu sponsorowanego w magazynie „Cruise Business Review” dystrybuowanego m.in podczas dorocznej konferencji Seatrade Cruise Shipping Convention w Miami (USA), w której Gmina Gdynia uczestniczyła w ramach wspólnego stoiska Cruise Poland
 • 6991/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej / Racławickiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6992/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni Kolonii przy ul. Łanowej 49 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6993/12/VI/M - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z dzielnicy Oksywie
 • 6994/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na porządkowanie terenu, dostawę roślin oraz wykonanie nasadzeń kwiatów przy ul. Kazimierza Górskiego wraz z pielęgnacją
 • 6995/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie wycinki orzecha włoskiego, dostawę i montaż folii ochronnej, dostawę, montaż oraz utrzymanie elementów małej architektury na podwórku przy ul. Abrahama 61, ogrodzenia zieleńców w rejonie Dworca Gdynia Główna, dostawę siatki leśnej, dostawę słupów drewnianych, wykonanie nasadzeń sezonowych w rejonie Teatru Muzycznego
 • 6996/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie modernizacji systemu alarmowego w budynku UMG przy Al. Zwycięstwa 291A
 • 6997/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 6998/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni M. Guć
 • 6999/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni B. Stasiak
 • 7000/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni E. Łowkiel
 • 7001/12/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów noclegów radnych Miasta Gdyni w związku z udziałem w General Assembly of the Association of Towos Awarded the Europe Prize w Częstochowie
 • 7002/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
 • 7003/12/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie na przeprowadzenie warsztatów przygotowujących uczniów gdyńskich szkół do udziału w projekcie „Gdynia Business Week 2012”
 • 7004/12/VI/P - wyrażenia zgody na wykonanie raportu pod tytułem „Rekomendacje służące rozwojowi klastrów w obszarze Unii Europejskiej – użyteczne dla sektora transport – spedycja – logistyka”, w ramach zadań realizowanych w projekcie unijnym „BOTHNIAN GREEN LOGISTIC CORRIDOR
 • 7005/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.:„Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 7006/12/VI/U - uregulowania należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej gruntu leśnego przy ul. Rdestowej
 • 7007/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7008/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonaniu aktualizacji map w zakresie pomiarów budynków
 • 7009/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Dworcowym 1 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7010/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Gdyni
 • 7011/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na publikację prasową promującą gdyński Park Kibica
 • 7012/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 491m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Słonecznej - część działek 722/246 i 721/246 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7013/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 760m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki część działki 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7014/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 10m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki część działki 1062/8 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7015/12/VI/P - organizacji cyklu koncertów Sax Club w Uchu
 • 7016/12/VI/R - zawarcia porozumienia pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącego realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
 • 7017/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę siatki leśnej
 • 7018/12/VI/P - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 7019/12/VI/R - powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Dziecka w Gdyni panu Remigiuszowi Walędziakowi
 • 7020/12/VI/M - zmiany umowy nr KB/283/MB/7/W/2012 na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu hali łukowej w MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40
 • 7021/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 13”
 • 7022/12/VI/M - naprawy ogrodzenia boiska do gry w kosza na terenie będącym w zarządzie ABK Nr 4 we wnętrzu blokowym przy ul. Śląskiej 51, 51a. 51b w Gdyni
 • 7023/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 6817/12/VI/M prezydenta miasta z 12 czerwca 2012 roku dotyczącego wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK Nr 3
 • 7024/12/VI/M - wymiany piasku w 10 piaskownicach znajdujących się na terenach gminnych będących w zarządzie ABK Nr 3
 • 7025/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 600 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków – część działki nr 1062/10 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7026/12/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 15 lat w drodze przetargu
 • 7027/12/VI/M - zgody na wniesienie sprzeciwu od orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie opłat rocznych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym SM „Karwiny”
 • 7028/12/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie transportu i opieki podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gdyńskiej Szkoły Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 w Gdyni
 • 7029/12/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół ponadgimnazjalnych w kierunkach medycznych w roku 2012
 • 7030/12/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu /NTM/
 • 7031/12/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino
 • 7032/12/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Profilaktyka selektywna dla osób eksperymentujących z używkami i zagrożonymi uzależnieniami
 • 7033/12/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
 • 7034/12/VI/O - wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – rolby „Zamboni 520” – nr inwentarzowy 7/76/760/03
 • 7035/12/VI/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w 2012 roku
 • 7036/12/VI/U - akceptacji treści umowy nr KB/670/UI/240/W/2011 na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem składowym i infrastrukturą techniczną”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.06.2012
Data udostępnienia informacji: 13.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2012 13:26 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk