Z dnia 2012-05-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.05.2012 r. w sprawie:
 • 6329/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni
 • 6330/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej/Łopianowej 43 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 6331/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 6332/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/110 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 6333/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6334/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 6201/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2012 r. dotyczącego przyjęcia treści umów o dzieło dotyczących organizacji Gali Finałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 6335/12/VI/R - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
 • 6336/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Rolniczej 12 w Gdyni
 • 6337/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Rolniczej 12 w Gdyni
 • 6338/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 5 z dnia 29.03.2012 r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ujejskiego 32 w Gdyni
 • 6339/12/VI/M - wymiany ciepłomierza w gminnym budynku mieszkalnym przy Dickmana 38 w Gdyni.
 • 6340/12/VI/M - wykonania remontu lokalu kryzysowego nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni
 • 6341/12/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK nr 4 w Gdyni
 • 6342/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK nr 4 w Gdyni
 • 6343/12/VI/M - remontu dachu w gminnym budynku mieszkalnym przy Al. Zwycięstwa 164 w Gdyni
 • 6344/12/VI/M - wykonania prac naprawczych w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 6345/12/VI/M - remontu instalacji gazowej i wentylacji w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Bema 11 w Gdyni
 • 6346/12/VI/M - wykonania remontów 2 mieszkań w Gdyni: przy ul. Bydgoskiej 13/1, przy ul. Rolniczej 12/8
 • 6347/12/VI/M - wykonania remontów 6 mieszkań w Gdyni: przy ul. Dickmana 38/315-316, przy ul. Dickmana 38/121, przy ul. Dickmana 18/9, przy ul. Żeglarzy 7/38, przy ul. Żeglarzy 5/25, przy ul. Żeglarzy 5/4
 • 6348/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UMG w 2012 roku
 • 6349/12/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2012
 • 6350/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UMG na rok 2012
 • 6351/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 6352/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pokrycie kosztów opłat zgłoszeniowej związanej z udziałem miasta w konkursie, w ramach Pierwszego Międzynarodowego Marketingu Miejsc „Welcome Festival”
 • 6353/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zadania koordynacji programu „Pies w wielkim mieście” w roku 2012
 • 6354/12/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie utworzenia w 2012 roku nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka
 • 6355/12/VI/M - wykonania i montażu ogrodzenia pięciu piaskownic przy ul. Zamenhofa 2, 4-6, 10-14, Morskiej 210, 207-215
 • 6356/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 1 wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Płk. Dąbka 165 w Gdyni
 • 6357/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gdańsku
 • 6358/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników INVENO sp. z o.o. w Gdańsku
 • 6359/12/VI/P - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę w zakresie ubezpieczenia systemu monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 6360/12/VI/P - organizacji gali VI edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” w dniu 28 maja 2012 roku
 • 6361/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Getyndze (Niemcy) w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni
 • 6362/12/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 6161/12/VI/O z dnia 24.04.2012 r. dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu środka trwałego – autobusu IVECO Daily 50 C13, nr rej. GA 5399C, rok produkcji 2006
 • 6363/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/393/PD/20/W/2012 z dnia 21 lutego 2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Fundacją Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
 • 6364/12/VI/M - wynajęcia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Abrahama 50-56 w Gdyni
 • 6365/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na usługę wykonania pięciu tablic w Alei Statków Pasażerskich
 • 6366/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na promocję produktu turystycznego „Szlak kulinarny Centrum Gdyni”
 • 6367/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pokrycie kosztów związanych z organizacją Gali Finałowej konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 6368/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na druk zaproszeń na galę finałową konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.05.2012
Data udostępnienia informacji: 12.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2012 12:43 Korekta Sybilla Stolarczyk
12.06.2012 12:43 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk