Z dnia 2012-03-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.03.2012 r. w sprawie:
  • 5848/12/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2012.
  • 5849/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
  • 5850/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok.
  • 5851/12/VI/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2011 rok sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i informacji o stanie mienia Miasta Gdyni oraz przedstawienia Radzie miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
  • 5852/12/VI/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 10.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
  • 5853/12/VI/P - aneksu do umowy SK/246/SA/62-w/2011
  • 5854/12/VI/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.03.2012
Data udostępnienia informacji: 10.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2012 15:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk