Z dnia 2012-02-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012 r. w sprawie:
 • 5382/12/VI/M - nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dąbka 207
 • 5383/12/VI/M - zatwierdzenia treści umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Polskiej 1
 • 5384/12/VI/P - dofinansowania wydania katalogu towarzyszącego wystawie „ColourFull” w Galerii „Od czasu do czasu” w Gdyni
 • 5385/12/VI/K - podpisania aneksu do umowy dotyczącej zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EUR na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art. 50a ust. 1 i art. 130 a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • 5386/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 5387/12/VI/O - wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gdynia środków trwałych SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2A
 • 5388/12/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 1273/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2011 r.
 • 5389/12/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy Nr SK/663/OZ/45-W/2011
 • 5390/12/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 1299/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2011 r.
 • 5391/12/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy Nr SK/559/4-W/2011
 • 5392/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie kompleksowej obsługi spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • 5393/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 3200/11/V/P z dnia 30.08.2011 r. w sprawie najmu części powierzchni dachu, elewacji budynku i gruntu, na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego w rejonie Al. Zwycięstwa (stacja bazowa) oraz akceptacji Aneksu nr 2 do umowy
 • 5394/12/VI/M - wykonania badań mykologicznych w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku położonym przy ul. Dickmana 24./w Gdyni
 • 5395/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Witolda 27 w Gdyni
 • 5396/12/VI/M - wymiany rynien w budynku mieszkalnym przy ul. Zapotocznej 8
 • 5397/12/VI/M - wymiany okien na klatce schodowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
 • 5398/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5399/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5400/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5401/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5402/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5403/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego(MS.7142.6.18.2010)
 • 5404/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego(MS.7142.6.22.2010)
 • 5405/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
 • 5406/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Adm.Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5407/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Adm.Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5408/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Adm.Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5409/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Adm.Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5410/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 72 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5411/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Janusza Korczaka przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5412/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przebendowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5413/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Poziomkowa 88)
 • 5414/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Sezamowa 57)
 • 5415/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Ramułta 32 /
 • 5416/12/VI/P - dofinansowania publikacji obejmującej działalność Radia „Solidarność” na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni w latach 1982-1989
 • 5417/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w Maarssen w Holandii w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 5418/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 5160/12/VI/M z dnia 31 stycznia 2012 roku dotyczącego akceptacji wyniku konkursu na opracowanie wzoru „Pamiątki z Gdyni”
 • 5419/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul.Adm.J.Unruga 150 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5420/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5421/12/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 04/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Wzgórze św. Maksymiliana” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • 5422/12/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 12/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność VITA-MED Centrum Opieki Medycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 59
 • 5423/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wymiany grafiki w reklamach przenośnych typu roll-up w 2012 roku
 • 5424/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na zakup mebli biurowych dla UMG w 2012r
 • 5425/12/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 216 o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego na hali płaskiej
 • 5426/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/156/92 z dnia 10.06.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod placem targowym – pawilon nr 318
 • 5427/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu w rejonie ul. Władysława IV i ul. Wójta Radtkego w Gdyni
 • 5428/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej przy ul. Władysława IV, ul. Wójta Radtkego w Gdyni (działki nr 1220 i 1221, obręb 2 Gdynia) oraz przy Al. Zwycięstwa (działka nr 38/1, obręb 2 Gdynia)
 • 5429/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup naczyń szklanych, jednorazowych i uzupełnienie artykułów gospodarstwa domowego
 • 5430/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na zakup karmy do zimowego dokarmiania ptaków
 • 5431/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2010r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
 • 5432/12/VI/R - udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Łucykowi – dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jednostki budżetowej w Gdyni
 • 5433/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Wiczlińskiej w Gdyni (odcinek od ul Miętowej do końca zabudowań)
 • 5434/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/657/UI/233/W/2011 z dnia 30.11.2011 r. na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z częścią kosztorysową dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”.
 • 5435/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej izolacji akustycznej dla budynku zlokalizowanego przy ul. Stryjskiej 7
 • 5436/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 5437/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 2012 r.
 • 5438/12/VI/P - organizacji konferencji „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aspekty psychologiczne i medyczne” w dniu 24 marca 2012 r
 • 5439/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 169
 • 5440/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR i upoważnienia do podpisania umów
 • 5441/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk plakatów informujących o szkoleniach organizowanych przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 5442/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nowej uaktualnionej grafiki na szybie w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 5443/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej/10 Lutego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz Forum Kultury sp. z o.o.
 • 5444/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5321/12/VI/M z 14.02.2012 r. dotyczącego przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz upoważnienia do zawarcia umowy na wykonanie zadania pożytku publicznego
 • 5445/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup środków czystości do ciśnieniowego ekspresu do kawy Siena 2 będącego własnością UM Gdyni
 • 5446/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie oceny technicznej i cenowej samochodu służbowego marki Renault Kangoo nr rej. GA 38866
 • 5447/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę i konserwację urządzeń systemu łączności radiowej oraz utylizacji ręcznych miotaczy gazu
 • 5448/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup płyt wiórowych twardych emaliowanych, ich wymianę oraz wypoziomowanie w archiwum UM Gdyni
 • 5449/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2012 r.
 • 5450/12/VI/U - uregulowania należności na rzecz Energa-Operator S.A. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych podstacji prostownikowej przy Al. Niepodległości/Reja w Sopocie
 • 5451/12/VI/P - dofinansowania produkcji i wydania filmu „Pan Kapitan”
 • 5452/12/VI/O - akceptacji zmian w zawartych umowach na lata 2010-2012
 • 5453/12/VI/P - uchylenia regulaminu Gdyńskiej Nagrody Dramatycznej
 • 5454/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika UM Gdyni w 2012 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.02.2012
Data udostępnienia informacji: 19.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2012 13:58 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk