Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2012 rok

 

WyszczególnieniePliki do pobrania
Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2012 roku86 kB
Dochody364 kB
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych  wg źródeł95 kB
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni

183 kB

Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących

1 242 kB

Wydatki majątkowe i rozliczenie wykonania budżetu za 2012 rok

869 kB

Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni

419 kB

Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2012 rok 

120 kB

ZAŁĄCZNIKI 
Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2012 roku 

50 kB

Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2012 rok 

274 kB

Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2012 r. zakładów budżetowych  

28 kB

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  rad dzielnic za 2012 rok

225 kB

Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2012 rok 

92 kB

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego  

57 kB

Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich

304 kB

Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   

146 kB

Informacja o stanie mienia miasta Gdynia za 2012 rok376 kB
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2013
Data udostępnienia informacji: 09.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2013 10:01 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
09.04.2013 09:52 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
09.04.2013 09:39 Dodanie informacji Anna Zakrzewska