Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2012r. - art.37 ustawy o finansach publicznych

1. Informacja z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2012r., w tym kwota deficytu.

2.Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2012r.

3. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2012r. Gdynia otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gdynia kwotę 11.178.498 zł, a przekazała innym jednostkom kwotę 2.154.781 zł.

4.Informacja o kwocie wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012r. Gdynia wykorzystała 102.932.376 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na IV kwartał 2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 09.04.2013
Data udostępnienia informacji: 17.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2016 15:14 Korekta Małgorzata Kraśniak
31.05.2016 15:12 Korekta Małgorzata Kraśniak
17.05.2013 14:26 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
17.05.2013 14:20 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
17.05.2013 14:10 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak