Rozstrzygnięcie konkursu dot. podnoszenia kompetencji zawod. kadry zaangażowanej w rehabilitację zawod. i społ. osób z zaburz. lub po kryzysach psych.

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 7180/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego podnoszenia kompetencji zawodowych kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami lub po kryzysach psychicznych w kwocie 86 388 zł brutto Stowarzyszeniu Rodzin "Zdrowie Psychiczne".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Gregorczyk
Data wytworzenia informacji: 12.07.2012
Data udostępnienia informacji: 12.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2016 10:29 Korekta Joanna Gregorczyk
13.07.2012 15:16 Aktualizacja treści Agnieszka Kamińska
12.07.2012 10:02 Dodanie informacji Agnieszka Kamińska