Prowadzenie "Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"

Prezydent Miasta Gdyni

 

Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 4853/12/VI/R w wyniku ogłoszonego w dniu 8 listopada 2011 roku

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie "Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"

 

wybrano ofertę

 

Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej,

Komendy Hufca Gdynia

 

Wysokość dotacji na realizację w/w zadania

10.000,00 zł brutto

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czop
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 03.01.2012
Data udostępnienia informacji: 09.01.2012