Ubezpieczenie Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdyni.

Numer umowy:SK/976/PK/21-w/2012
Data podpisania:22.05.2012 r.
Przedmiot zamówienia:Ubezpieczenie Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, Oddział w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 3/7, Gdańsk
Wartość zamówienia:68 759,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Zbigniew Bizewski
Telefon:58 6602242
E-mail:wzkiol@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Uwagi:Zarządzenie Nr 6359/12/VI/P z dnia 08.05.2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Zbigniew Bizewski
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 29.05.2012
Data udostępnienia informacji: 30.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2012 11:28 Dodanie informacji Łukasz Zacharski