Usługa aktualizacji i rozszerzenia treści Memmorandum Gdyni

Numer umowy:SK/1535/MG/604-W/2012
Data podpisania:10.09.2012
Przedmiot zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje usługę aktualizacji i rozszerzenia treści, przygotowania do druku i nadzór nad drukiem Memorandum Gdyni, publikacji wydanej przez Urząd Miasta Gdyni w 2010 roku, w wersji polskiej i angielskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) aktualizację treści Memorandum Gdyni w wersji polsko- i angielskojęzycznej oraz, jeśli wymagać tego będą względy merytoryczne, wymiana i pozyskanie nowych fotografii (Zamawiający udostępni Wykonawcy zbiór fotografii, do publikacji których dysponuje prawem, a Wykonawca będzie mógł wykorzystać je w projekcie), 2) pozyskanie materiału merytorycznego i fotografii oraz opracowanie treści i tłumaczenie na język angielski dodatkowego rozdziału Memorandum Gdyni, traktującego o gminach i powiatach wchodzących w skład Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, 3) projekt graficzny dodatkowych stron, których umieszczenia wymagać będą względy merytoryczne. Projekt musi nawiązywać do projektu Memorandum Gdyni z 2010 roku, 4) przygotowanie do druku całości materiału po zmianach w wersji polsko- oraz angielskojęzycznej, 5) nadzór nad drukiem obu wersji językowych uaktualnionego i rozszerzonego Memorandum Gdyni we wskazanej przez zamawiającego drukarni. Płatność za druk uiszcza zamawiający, 6) przygotowanie uaktualnionego Memorandum Gdyni w obu wersjach językowych do prezentacji na stronie www.gdynia.pl 7) zapisanie na nośniku elektronicznym w liczbie 3 egzemplarzy i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji projektu w plikach otwartych oraz wersji do prezentacji w internecie, 8) przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w par. 7 do publikacji i zawartych w niej materiałów, o których mowa w niniejszym paragrafie – zwanych dalej publikacją.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Agencja Rozwoju Gdyni
Wartość zamówienia:58 999
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Agata Grzegorczyk
Telefon:58 668 2545
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referat Promocji i Turystyki UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2012
Data udostępnienia informacji: 19.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2012 10:57 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska