umowa na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2012

Numer umowy:SK 961/MG/356/W-2012
Data podpisania:25.04.2012
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem umowy, realizowanej w trybie art.10, ust.1, art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), na rzecz miasta Gdyni, jest organizacja XII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2012 w dniu 12 października 2012 roku w Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Agencja Rozwoju Gdyni
Wartość zamówienia:298 900 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:tel. 58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska,
Telefon:tel. 58 668 25 20
E-mail:promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Referacie Promocji i Turystyki UM Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 24.04.2012
Data udostępnienia informacji: 30.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2012 10:44 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska