realizacja promocji miasta Gdyni w trakcie Meczu Gwiazd

Numer umowy:SK/349/MG/94-W/2012
Data podpisania:08.02.2012 r
Przedmiot zamówienia:realizacja promocji miasta Gdyni w trakcie Meczu Gwiazd
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Basketball Investments SSA, ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia
Wartość zamówienia:80 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Niedziałkowska
Telefon:58 668 25 39
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referacie Promocji i Turystyki, ul. 10-Lutego 24, pok.508, 81-364 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 07.02.2012
Data udostępnienia informacji: 15.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2012 13:52 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska