opracowanie projektów 16 tablic tematycznych zgodnie z wytycznymi zawartymim w dokumencie SIM

Numer umowy:SK/1106/MG/431-W/2012
Data podpisania:28.06.2012
Przedmiot zamówienia:opracowanie projektów 16 tablic tematycznych (treści i projektów graficznych) zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie System Identyfikacji Miejskiej Śródmieścia Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Altix Sp. zo.o., ul. Chlubna 88, Warszawa
Wartość zamówienia:68 700,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Agnieszka Krasińska
Telefon: 58 668 25 36
E-mail:turystyka@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referat Promocji i Turystyki ul. 10 -Lutego pok. 13
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 29.05.2012
Data udostępnienia informacji: 17.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2012 11:51 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska