Opracowanie i aktualizacja Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości

Numer umowy:SK/2039/MG/756-W/2012
Data podpisania:07.11.2012
Przedmiot zamówienia:opracowanie i aktualizacja Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. 81-404 Gdynia, ul. Świętojańska 141
Wartość zamówienia:98 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Agnieszka Kukiełko
Telefon:58 668 20 24
E-mail:polityka-nieruchomosci@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Monika Antkowiak
Telefon:58 668 20 16
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 07.11.2012
Data udostępnienia informacji: 15.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2012 13:52 Dodanie informacji Monika Antkowiak