Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

Numer umowy:KB/822/RO/67-W/2012
Data podpisania:29 czerwiec 2012
Przedmiot zamówienia:Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych ograniczeń negatywnego oddziaływania
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny Jednostka Koordynująca Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Wartość zamówienia:460.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Dorota Marszałek - Jalowska
Telefon:58 6688476
E-mail:wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. pok. 516
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Tomasz Szpinda
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Szpinda
Data wytworzenia informacji: 19.07.2012
Data udostępnienia informacji: 19.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2012 13:20 Dodanie informacji Tomasz Szpinda