Umowa - dostawa sprzętu komputerowego

Numer umowy:SK/450/SI/12-W/2012
Data podpisania:20.02.2012 r.
Przedmiot zamówienia:Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Technologie Informatyczne sp. z o.o. Ul. Jagiellonska 58/33A 03-468 Warszawa
Wartość zamówienia:462 868,68 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni - Wydział Księgowościi
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 20.02.2012
Data udostępnienia informacji: 12.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2012 12:51 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska