Dzierżawa łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami.

Numer umowy:SK/734/SI/21-W/2012
Data podpisania:11/07/2012
Przedmiot zamówienia:Dzierżawa łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Multimedia Polska SA ul. Wendy 7/9 81-341 Gdynia
Wartość zamówienia:236160,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2012
Data udostępnienia informacji: 17.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2012 10:11 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska