Dostawa stolików komputerowych

Numer umowy:KB/1168/SI/73-W/2012
Data podpisania:31.10.2012
Przedmiot zamówienia:Dostawa stolików komputerowych dla 52 placówek oświatowych w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wide Service Company (Wisecom) Sławosz Ryszka, ul. Wadowicka 11/28, 43-308 Bielsko-Biała
Wartość zamówienia:312426,70 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Refarat do spraw rozliczeń finansowych projektów unijnych
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2012
Data udostępnienia informacji: 19.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2012 12:48 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska