Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla 52 placówek oświatowych w Gdyni

Numer umowy:KB/886/SI/13-W/2012
Data podpisania:20.08.2012
Przedmiot zamówienia:Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla 52 placówek oświatowych w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Sprint SA ul. Jagiellonczyka 26 10-062 Olsztyn
Wartość zamówienia:6449097,87 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, Refarat ds Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 20.08.2012
Data udostępnienia informacji: 30.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2012 13:51 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska