Dostosowanie treści mapy zasadniczej do wymagań określonych w art. 2 pkt 7 i 14 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Numer umowy:SK/2237/MK/13-W/2012
Data podpisania:22.11.2012 r.
Przedmiot zamówienia:Dostosowanie treści mapy zasadniczej do wymagań określonych w art. 2 pkt 7 i 14 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prace mające na celu wdrożenie przepisów projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PVO Spółka z o.o., ul. Mściwoja II 50/1, 80-357 Gdańsk
Wartość zamówienia:747.840,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Krystyna Pawlikowska - p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji
Telefon:58 668 8535
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Mislisz
Telefon:58 668 85 41
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra _Stecko
Data wytworzenia informacji: 23.11.2012
Data udostępnienia informacji: 23.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2014 09:03 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
17.07.2014 08:53 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
23.11.2012 14:57 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska