Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geod. i kart. miasta Gdyni

Numer umowy:SK/1413/MK/8-W/2012
Data podpisania:25.07.2012 r.
Przedmiot zamówienia:Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PVO Spółka z o. o., ul. Mściwoja II 50/1, 80-357 Gdańsk
Wartość zamówienia:1.088.359,19 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Krystyna Pawlikowska - p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji
Telefon:58 668 85 35
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra _Stecko
Data wytworzenia informacji: 25.07.2012
Data udostępnienia informacji: 25.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2014 08:56 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
25.07.2012 15:52 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska