Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 90 mln zł

Numer umowy:KB/11/KB/2012
Data podpisania:20.11.2012r.
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 90 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Gdańsku 80-846 Gdańsk ul.Kowalska 10
Wartość zamówienia:40 091 792,31 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8288, 58 668 8275
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Samsonowicz
Telefon:58 668 8283
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu pok.130
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 20.11.2012
Data udostępnienia informacji: 20.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2012 14:21 Dodanie informacji Barbara Iwaniak