Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i adaptację budynku przy ul. Polska 1

Numer umowy:FB/128/MB/4-W/2012
Data podpisania:24.02.2012r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorcjum firm: 1) ae fusion Studio z siedzibą w Krakowie - lider konsorcjum, 2) VERTICAL STUDIO z siedzibą w m.Żywiec
Wartość zamówienia:377 610 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:058 - 668-23-00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, Wydział Budynków pokój 303
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 29.02.2012
Data udostępnienia informacji: 29.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2012 08:20 Dodanie informacji Bożena Marchewicz
29.02.2012 08:13 umowa o opracowanie dokumentac Bożena Marchewicz