Najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 33

Numer umowy SK/2315/SA/130-W/2013
Data podpisania 01.12.2012
Przedmiot zamówienia: Najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 33 na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 33
Wartość zamówienia: 6.044,01 zł miesięcznie
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
Nr telefonu: 58 668-86-89
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG
Uwagi: Aneks nr 1 z dnia 26/08/2014
Aneks nr 2 z dnia 20/06/2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 30.03.2018
Data udostępnienia informacji: 30.03.2018