Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR-roboty uzupełniające

Numer umowy:KB/1225/UI/226/W/2012
Data podpisania:30.10.2012r.
Przedmiot zamówienia:Prace uzupełniające dotyczące budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych dla potrzeb kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni w ramach realizowanego zadania p.n: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”,
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Qumak – Sekom S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa
Wartość zamówienia:1686882,93 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz
Telefon:058 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji pok 235 Al. M. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.11.2012
Data udostępnienia informacji: 14.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2012 14:04 Dodanie informacji Anna Stankiewicz