Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR-roboty uzupełniające

Numer umowy:KB/230/UI/73-W/2012
Data podpisania:10.04.2012r
Przedmiot zamówienia:Prace uzupełniające dotyczące budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych dla potrzeb kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szkieletowej w Al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do ul. Redłowskiej w Gdyni ( od studni SKR1/KS 1/208 do studni SKR1/KS 1/234)
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Qumak – Sekom S.A., 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94
Wartość zamówienia:123000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni, Gdynia , Al.M.Piłsudskiego 52/54-Wydział Inwestycji -pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 10.04.2012
Data udostępnienia informacji: 10.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2012 15:41 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka