Umowa robota budowlana TRISTAR

Numer umowy:KB/105/UI/23-W/2012
Data podpisania:20.02.2012r
Przedmiot zamówienia:Robota budowlana:„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia:a)w imieniu własnym oraz b)w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Sopot z siedzibą 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 25/27, c)w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańsk z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul.Nowe Ogrody 8/12.
Wykonawca:Qumak – Sekom S.A. 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94
Wartość zamówienia:133 762 500,00 zł brutto, w tym: a)Gdynia-57 833 992,82 zł brutto, b)Gdańsk-69 183 252,98 zł brutto, c)Sopot-6 745 254,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al.M.Piłsudskiego 52/54 -pokój 235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 09.02.2012
Data udostępnienia informacji: 21.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2012 12:12 Korekta Elżbieta _Wójcicka
21.02.2012 12:08 Korekta Elżbieta _Wójcicka
21.02.2012 12:04 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka
09.02.2012 10:13 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka