Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni

Numer umowy:KB/921/UI/142-W/2012
Data podpisania:02.08.2012 r
Przedmiot zamówienia:Roboty dodatkowe dotyczące zadania „ Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni” w zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. Unruga.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:81 380,17 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Płotka
Telefon:58 6688880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji UM Gdyni, pok. 235, Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54, Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 20.09.2012
Data udostępnienia informacji: 20.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2012 08:51 Dodanie informacji Maria Plotka