Rozbudowa skrzyżowania ul.Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ul.Okrzei w Gdyni-roboty dodatkowe

Numer umowy:KB/880/UI/130/W/2012
Data podpisania:20.06.2012r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ul.Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ul.Okrzei w Gdyni”.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:STRABAG Sp. z o.o., ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Wartość zamówienia:165000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Maria Płotka
Telefon:(058) 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.07.2012
Data udostępnienia informacji: 20.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2012 14:47 Dodanie informacji Anna Stankiewicz