Roboty dodatkowe w ramach zadania: Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych.

Numer umowy:KB/1291/UI/235/W/2012
Data podpisania:05.11.2012
Przedmiot zamówienia:Roboty dodatkowe w ramach zadania: Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:988797,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Niemyska
Telefon:586688311
E-mail:wydz.gosp.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji UM Gdyni, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 30.11.2012
Data udostępnienia informacji: 30.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2012 15:29 Dodanie informacji Maria Plotka