Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni

Numer umowy:KB/914/UI/140-W/2012
Data podpisania:19.07.2012 r.
Przedmiot zamówienia:Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
Wartość zamówienia:172 200,00 zł. brutto(słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście zł. 00/100)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Długi, podinspektor
Telefon:058 668 83 15, fax 668 83 02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-283 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 31.07.2012
Data udostępnienia informacji: 31.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2012 11:03 Korekta Elżbieta Długi
31.07.2012 10:59 Korekta Elżbieta Długi
31.07.2012 10:53 Korekta Elżbieta Długi
31.07.2012 10:52 Dodanie informacji Elżbieta Długi