Przebudowa oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni

Numer umowy:KB/20/UI/5/W/2013
Data podpisania:11.01.2013r.
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) demontaż istniejących słupów oświetleniowych z oprawami, b) ułożenie linii kablowej YAKXS 4x 35, c) wykonanie przepustów, d) wykonanie uziemienia ochronnego, e) montaż szafki oświetleniowej f) montaż słupów oświetleniowych kompozytowych z oprawami i tabliczkami bezpiecznikowymi, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy wraz z ewentualnym uzupełnieniem dokumentacji
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Mirosław Kopacz właściciel firmy PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Wartość zamówienia:76014,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Grażyna Cygan
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54,pok.235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.01.2013
Data udostępnienia informacji: 25.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2015 15:38 Dodanie informacji Anna Stankiewicz