Przebudowa fragmentu działki drogowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz ul. Snycerskiej

Numer umowy:KB/102/UI/20/W/2012
Data podpisania:13.02.2012r.
Przedmiot zamówienia:Część A: ul.Bosmańska 1)Roboty rozbiórkowe; 2)Roboty ziemne; 3)Roboty drogowe, w tym: a)wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej; b)wykonanie chodników z kostki betonowej; c)wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej; 4)Budowę przykanalika kanalizacji deszczowej z montażem wpustu; 5)Regulację istniejących elementów uzbrojenia do nowej niwelety drogi; 6)Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, w tym: a)montaż rur osłonowych na przewodach teletechnicznych i elektrycznych; b)wymianę studni teletechnicznej; 7)Zieleń, w tym: a)wycinka drzewa wraz z usunięciem karpiny; b)wykonanie i pielęgnację trawników w okresie 1 roku; 8)Organizację ruchu: a)wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; b)wykonanie docelowej organizacji ruchu; Część B: ul.Snycerska 1)Roboty rozbiórkowe; 2)Roboty ziemne; 3)Roboty drogowe, w tym: a)wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, b)wykonanie nawierzchni jezdni z płyt YOMB, c)wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, 4)przebudowę schodów terenowych, 5)przebudowę istniejącego ogrodzenia, 6)przestawienie skrzynki energetycznej, 7)wymianę skrzynki i obudowy zasuwy wodociągowej, 8)Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 9)Organizację ruchu: a)wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; b)wykonanie docelowej organizacji ruchu. Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BOB-ROLLO Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia, KRS 0000163263
Wartość zamówienia:122071,61
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Elżbieta Wójcicka
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.02.2012
Data udostępnienia informacji: 14.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2012 15:02 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
14.02.2012 14:59 Dodanie informacji Anna Stankiewicz