Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej

Numer umowy:KB/1227/UI/228/W/2012
Data podpisania:06.11.2012
Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:KRELBUD Sp. z o.o.,84-240 Reda, ul.Obwodowa 50a
Wartość zamówienia:54 191,34 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Płotka
Telefon:58 6688300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji UM Gdyni, ul. Marszałka Piłsudzkiego 52/54 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 12.11.2012
Data udostępnienia informacji: 12.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.11.2012 09:52 Korekta Maria Plotka