Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni

Numer umowy:KB/222/UI/66/W/2012
Data podpisania:12.04.2012
Przedmiot zamówienia:1)Roboty drogowe, w tym: - rozbiórkę i odtworzenie istniejących nawierzchni po robotach instalacyjnych, - odtworzenie trawnika wraz z pielęgnacją przez rok od daty odbioru końcowego; 2)Roboty elektryczne, w tym: a)budowę kablowej linii oświetleniowej, b)montaż słupów oświetleniowych na prefabrykowanych fundamentach z oprawami oświetleniowymi, c)montaż oświetlenia iluminacyjnego, d)montaż szafki pomiarowej i oświetleniowej, 3)Tymczasową organizację ruchu na czas budowy.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pan Mirosław Kopacz, właściciel firmy PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Wartość zamówienia:136 530,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz Elżbieta Wójcicka
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.04.2012
Data udostępnienia informacji: 13.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2012 13:49 Dodanie informacji Anna Stankiewicz