Budowa ul.Poznańskiej w Gdyni

Numer umowy:KB/813/UI/112/W/2012
Data podpisania:29.06.2012r
Przedmiot zamówienia:Budowa ul.Poznańskiej wraz z infrastrukturą techniczną
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia ul.Hutnicza 35
Wartość zamówienia:1 330 421,45 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz
Telefon:58 66 88 306
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji UM Gdyni, Gdynia Al.Piłsudskiego 52/54-pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 03.07.2012
Data udostępnienia informacji: 04.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2012 11:26 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka