Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni

Numer umowy:KB/1177/UI/209/W/2012
Data podpisania:17.10.2012 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pracownia Projektowa ANMAR S.C. Andrzej Krysiński Marek Datta Anna Krysińska-Datta
Wartość zamówienia:62.468,30 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiace czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 30/100)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Dominika Dejryng
Telefon:tel. 58 668 88 75 fax 58 668 83 02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al.Marszała Piłsudskiego 52/54, 81-283 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika _Dejryng
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Dejryng
Data wytworzenia informacji: 17.10.2012
Data udostępnienia informacji: 19.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2012 10:28 Dodanie informacji Dominika Dejryng