Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo.

Numer umowy:KB/1045/UI/173/W/2012
Data podpisania:31.08.2012
Przedmiot zamówienia:Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano-Drogowa
Wartość zamówienia:2272106,84
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz
Telefon:58 6688306
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Płotka
Telefon:58 6688880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, pok. 235
Uwagi:http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/447_78321.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 06.09.2012
Data udostępnienia informacji: 06.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2012 11:49 informacja o adresie do postęp Maria Plotka
06.09.2012 10:57 Dodanie informacji Maria Plotka