Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni

Numer umowy:KB/1128/UI/192/W/2012
Data podpisania:01.10.2012 r.
Przedmiot zamówienia:Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki
Wartość zamówienia:59 500zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł. 00/100)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Zdzisława Janowska
Telefon:058 668 88 83, fax 668 83 02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Zdzisława _Janowska
Ostatnio zmodyfikował: Zdzisława Janowska
Data wytworzenia informacji: 01.10.2012
Data udostępnienia informacji: 01.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2012 12:48 Dodanie informacji Zdzisława Janowska