Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)

Numer umowy:KB/939/UI/150-W/2012
Data podpisania:08.08.2012 r.
Przedmiot zamówienia:Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych).
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:"Omega" s.c. Instalacje i Pomiary Elektryczne Piotr i Stanisław Karbowski, 84-200 Wejherowo,ul. Harcerska 16/19,
Wartość zamówienia:65 199,83 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Płotka
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:ogłoszenie o przetargu: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/447_76841.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 09.08.2012
Data udostępnienia informacji: 09.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2012 12:29 Dodanie informacji Maria Plotka