Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona

Numer umowy:KB/290/UI/89/W/2012
Data podpisania:14.05.2012r.
Przedmiot zamówienia:1.Roboty ziemne 2.Roboty drogowe: a)rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z masy bitumicznej; b)rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej; 3.Roboty instalacyjne: a)budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D7 do studni D13; b)rozbiórka i odtworzenie istniejącej instalacji do zraszania trawników; 4.Zieleń a)karczowanie karpin drzew i krzewów; b)zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów; c)odtworzenie i pielęgnacja trawników w okresie 1 roku; 5.wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
Wartość zamówienia:614921,01 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Elżbieta Wójcicka
Telefon:058 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok.235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.05.2012
Data udostępnienia informacji: 16.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2012 15:04 Dodanie informacji Anna Stankiewicz