Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni-roboty dodatkowe

Numer umowy:KB/1137/UI/196/W/2012
Data podpisania:03.10.2012r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających ( zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o., mająca swą siedzibę w Gdańsku (80-338) Gdańsk ul. Opacka 12
Wartość zamówienia:318926,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz
Telefon:0586688300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia,- Wydz. Inwestycji, Al. M.Piłsudskiego 52/54. pok. 235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.11.2012
Data udostępnienia informacji: 20.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2012 13:26 Dodanie informacji Anna Stankiewicz